ATOL-verklaring

De getoonde luchtvakantiepakketten zijn ATOL beschermd door de Civil Aviation Authority. Ons ATOL-nummer is ATOL 1248. De prijs van onze vliegtickets omvat het bedrag van £ 2.50 per persoon als onderdeel van de ATOL-beschermingsbijdrage (APC) die we aan de CAA betalen. Deze kosten zijn inbegrepen in onze geadverteerde prijzen.

ATOL-verklaring

ATOL-bescherming

Alle vluchten en vluchtvakanties op deze website zijn financieel beschermd door het ATOL-schema. Wanneer u betaalt, ontvangt u een ATOL-certificaat. Vraag ernaar en controleer of alles wat u hebt geboekt (vluchten, hotels en andere services) op de lijst staat. Zie hieronder voor meer informatie of voor meer informatie over financiële bescherming en het ATOL-certificaat ga naar: www.atol.org.uk/ATOLCertificate

Financiële bescherming

Wanneer u een met ATOL beschermde vlucht of vlucht inclusief vakantie bij ons koopt, ontvangt u een ATOL-certificaat. Hierin staat wat financieel wordt beschermd, waar u informatie kunt krijgen over wat dit voor u betekent en met wie u contact kunt opnemen als er iets misgaat.

Wij, of de leveranciers die op uw ATOL-certificaat worden vermeld, zullen u de diensten leveren die vermeld staan ​​op het ATOL-certificaat (of een geschikt alternatief). In sommige gevallen, waar noch wij, noch de leverancier in staat zijn dit te doen om redenen van insolventie, kan een alternatieve ATOL-houder u de door u gekochte diensten of een geschikt alternatief bieden (zonder extra kosten voor u). U stemt ermee in te aanvaarden dat in die omstandigheden de alternatieve ATOL-houder deze verplichtingen zal nakomen en dat u ermee akkoord gaat om alle uitstaande bedragen te betalen die door u onder uw contract aan die alternatieve ATOL-houder zijn betaald. U gaat er echter ook mee akkoord dat in sommige gevallen het niet mogelijk zal zijn om een ​​alternatieve ATOL-houder te benoemen, in welk geval u gerechtigd bent om een ​​claim in te dienen onder het ATOL-schema (of, indien van toepassing, uw creditcardmaatschappij).

Als wij of de leveranciers op uw ATOL-certificaat niet in staat zijn om de genoemde diensten (of een geschikt alternatief, via een alternatieve ATOL-houder of anderszins) te verstrekken om redenen van insolventie, kunnen de Trustees van Air Travel Trust een betaling doen aan (of verleen een voordeel aan) u onder het ATOL-schema. U stemt ermee in dat u in ruil voor een dergelijke betaling of uitkering aan deze trustees absoluut alle aanspraken toevertrouwt die u hebt of zou kunnen hebben als gevolg van of in verband met het niet verlenen van de diensten, inclusief enige vordering jegens ons, de reisagent (of uw creditcardmaatschappij indien van toepassing). U stemt er ook mee in dat dergelijke claims kunnen worden overgedragen aan een andere instantie, als die andere instantie de bedragen heeft betaald die u hebt geclaimd in het kader van de ATOL-regeling.